Bićanić blog

Pročitajte najnovije tekstove na našem blogu

Podrazumijeva se!
Danijel Bićanić
11.04.2013.


Možda ste i vi, poput mene, imali nekad priliku razgovarati sa inozemnim državljanima koji su vaši poznanici, poslovni partneri ili kolege i koji su izrazili želju za ulaganjem u Hrvatsku.