Bićanić blog

Pročitajte najnovije tekstove na našem blogu

Teorija prodajnog kaosa
Danijel Bićanić
21.07.2014.

Po Wikipediji definicija teorije kaosa glasi: Teorija kaosa opisuje ponašanje nekih nelinearnih dinamičkih sustava u matematici i fizici koji se pod određenim uvjetima ponašaju na prividno nepredvidljiv način (pojam kaos obično označava nered ili slučaj).