Bićanić blog

Pročitajte najnovije tekstove na našem blogu

Higijena u upravljanju odbijanjima
Danijel Bićanić
28.10.2015.

Higijena o kojoj ćemo danas govoriti bavi se navikama na koje morate OBAVEZNO obratiti pozornost prije svakog sastanka sa klijentom/kupcem/korisnikom ako želite izbjeći ili smanjiti mogućnost odbijanja, primjedbi ili prigovora.