Bićanić blog

Pročitajte najnovije tekstove na našem blogu

Mi smo odlučili u kojem smjeru krenuti
Danijel Bićanić
22.01.2016.

Posljednjih godina vidljive su dramatične promjene u svijetu prodaje. Kupovni procesi klijenata i kupaca u većini gospodarskih branši postaju sve kompleksniji.