POSLOVNA ČITABA

Powered by - mate.hr

Na vatrenoj liniji
19.05.2013.

[slika1]
Izdavač: Mate d.o.o., 2007. godina
Do sada sam ljudima koji su iskazali interes za temu učinkovite retorike u prodaji redovito preporučio knjigu Mirele Španjol Marković „Moć uvjeravanja“. Zaista sjajna knjiga koja dosadne i suhoparne termine poput anafore i epifore pretvara u učinkovite prodajne alate.
Stoga sam bio zaista oduševljen kada