POSLOVNA ČITABA

Powered by - mate.hr

Komplet priručnika za menadžere
30.11.2014.Jedna ste od osoba koja se u životu drži principa "Jednim udarcem dvije muhe"?

Odlično, onda vam izdavačka kuća nudi mogućnost da jednim udarcem riješite pet muha odjednom!