POSLOVNA ČITABA

Powered by - mate.hr

LEAN STARTUP
25.03.2014.E pa za one koji će i dalje ignorirati knjižare i police sa poslovnim knjigama – evo još jedne preporuke knjige koju obavezno ne smijete pročitati ako želite sebi smanjiti šanse za poduzetnički uspjeh.