POSLOVNA ČITABA

Powered by - mate.hr

Complete iditos guide to cold calling
21.05.2015.Ne brinite ova knjiga nije za idiote niti ste vi jedan od njih, ali kako biste naučili nešto novo morate se staviti u poziciju jednog. Knjiga sadrži sve osnove "hladnog poziva" koje će vam biti potrebne kako biste poboljšali svoje "telefonsko umijeće".