POSLOVNA ČITABA

Powered by - mate.hr

Social selling mastery
30.03.2017.

"Social selling mastery" je knjiga koja dubinski obrađuje temu social sellinga. Ova knjiga nije isključivo usmjerena prema prodavačima koji će direktno nastupati na društvenim mrežama, nego i prema marketingašima, ali i voditeljima tvrtki.