POSLOVNA ČITABA

Powered by - mate.hr

"Na vatrenoj liniji"

19.5.2013.

Na vatrenoj liniji
Na vatrenoj liniji

Izdavač: Mate d.o.o., 2007. godina

Do sada sam ljudima koji su iskazali interes za temu učinkovite retorike u prodaji redovito preporučio knjigu Mirele Španjol Marković „Moć uvjeravanja“. Zaista sjajna knjiga koja dosadne i suhoparne termine poput anafore i epifore pretvara u učinkovite prodajne alate.

Stoga sam bio zaista oduševljen kada mi je u ruke došla još jedna sjajna knjiga koja će Vam sigurno pomoći u daljnjem ovladavanju retoričkih vještina. Priručnik „Na vatrenoj liniji“ autora Jerry Weissmana uistinu ispunjava svoje obećanje – naučit ćete kako učinkovito i uvjerljivo odgovoriti i na najteža i najizazovnija pitanja. Tko od nas nije bio u poziciji u kojoj mu klijent, kupac, poslovni partner, poslodavac ili punica (tu sam osobno do sada imao sreće, ali nikad se ne zna) postavlja pitanje od kojeg se diže kosa na glavi, suši se grlo i znoje dlanovi. To su situacije – biti ili ne biti – i o vašem odgovoru ovisi uspjeh i/ili pozitivan ishod situacije.

Gospodin Weissman daje zaista sjajne i praktične savjete i instrukcije. Međutim, odmah ću vas morati razočarati: navedene savjete i instrukcije čovjek mora usaditi u svoj retorički arsenal napornom vježbom. Kao i uostalom kod svega u životu, radi se o vještini koju treba svladati kroz sustavan rad.

Ja upravo i sa puno žara radim na usavršavanju primjene principa „Rimskog stupa“ koji me je neki dan spasio u trenutku kad me je potencijalni klijent pun nepovjerenja pitao: „Zar Vi zaista želite reći da postoje poslovni ljudi u ovoj zemlji koji su spremni  platiti nekom poput Vas da mu pomaže u prodajnom poslovanju?!“

Što je to „Rimski stup“? Odgovore na ova i mnoga druga „vatrena“ pitanja naći ćete u ovoj knjizi - za više informacija kliknite ovdje!