PRODAJNA TEHNIKA

Trenirajmo prodaju

60 sekundi
02.12.2013.

Radi se vježbi koja će vam uvelike pomoći u jasnom definiranju konkretnih koristi vaše ponude za potencijalnog klijenta, kupca ili korisnika.