PRODAJNA TEHNIKA

Trenirajmo prodaju

Redovito analiziraj svoj rad
23.07.2013.

Vremena su takva da je teško očekivati od Vašeg poslodavca da će Vas slati na redovite prodajne edukacije. Svaka edukacija nosi sa sobom financijske troškove. Međutim, postoji i drugi načini kako možete raditi na sebi.