PRODAJNA TEHNIKA

Trenirajmo prodaju

Počni sa cijenom!
24.02.2014.


Hoću li pogoditi kad kažem da i VI, cijenjeni čitatelju, u prodajnom razgovoru iznošenje vaše ponude klijentu ili kupcu redovito završavate sa navođenjem cijene?