PRODAJNA TEHNIKA

Trenirajmo prodaju

Proklet bio princip „Ne talasaj“!
25.03.2014.

Dobro došli u svijet principa „Ne talasaj“… Radi se o vrlo tipičnoj i čestoj situaciji u kojoj se prodavač susreće sa kupcem koji je neodlučan iako su mu jasno i konkretno predočene sve lijepe stvari koje mu se mogu dogoditi ako se odluči za kupovinu vašeg proizvoda ili usluge.