PRODAJNA TEHNIKA

Trenirajmo prodaju

IZRADITE PRODAJNI RJEČNIK
27.09.2014.

Kažu da je korisno biti rječit u prodaji. Ja bih rekao da je pravilnije reći kako je korisno koristiti određene riječi u prodaji. Koje su to riječi koje pozitivno utječu na sugovornika i koje bude interes i želju za vašom ponudom?