PRODAJNA TEHNIKA

Trenirajmo prodaju

Para... šta?
25.11.2015.

Prodajni razgovor je naizgled jednostavno komunikacijsko okruženje. Prodavač priča, postavlja pitanja i sluša. Klijent sluša, postavlja pitanja i priča. Prodavač sluša, postavlja pitanja i priča... I tako u krug!

Što kažete da uvedete još jedan element u ovu slagalicu?