PRODAJNA TEHNIKA

Trenirajmo prodaju

Stavite sebe u drugi plan
26.03.2015.

Najčešće se prodajna strategija gradi oko potrebe prodavača, a ta potreba je prodaja. Takav pristup često ima negativan učinak jer idete egoistično zadovoljiti svoje potrebe, a ne pitate se što klijent želi, što je to što njega zanima te kakve su njegove potrebe.