PRODAJNA TEHNIKA

Trenirajmo prodaju

prodajna pitanja
20.05.2015.

Mnogi prodavači smatraju da je prodaja prije svega prezentacija ponude, pregovaranje o cijeni ili uvjeravanje kupca. Međutim, prodaja se prije svega bavi shvaćanjem, a zatim onda i promjenom kupčeva načina shvaćanja i viđenja vlastitih potreba na način da naša ponuda u konačnici predstavlja najbolje rješenje.