PRODAJNA TEHNIKA

Trenirajmo prodaju

Razumijete li "poruku" poruke?
26.08.2015.

Vrlo često se kao prodajni profesionalci u komunikaciji sa klijentima susrećemo sa odbijanjima i prigovorima. No razumijemo li uistinu što nam klijent govori kad nas odbija ili prigovara našoj ponudi ili nekom njezinom dijelu?