PRODAJNA TEHNIKA

Trenirajmo prodaju

Prodajna samoprocjena
30.08.2016.

Vaš djelatnik ili kolega stiže sa terena i slavodobitno, poput cezara, ulazi u ured uz gromoglasnu izjavu: "Prodao sam danas klijentu x!".

Rekao bi čovjek - super odrađen posao! No je li uistinu...?