Prodajni trening

Pogledajte koje su beneficije ovog prodajnog treninga

Prezentacijski EKG - učinkovito predstavljanje ponude

Trajanje treninga:

2 dana

Maximalan broj sudionika:

16

Jedna od ključnih slabosti u nastupu mnogih prodavača krije se upravo u području za kojeg mnogi prodavači vide kao vlastitu snagu - a to je područje predstavljanja ponude. Pogotovo u b2b prodaji ova slabost može fatalna za konačni prodajni rezultat. Nerazlikovanje b2b i b2c argumenata, fokus na predstavljanju tehničkih i sadržajnih obilježja i funkcija i zanemarivanje konkretnih koristi za pojedinčanog sugovornika bez prilagodbe argumenata te izostanak kreativnih prezentacijskih tehnika - to su problemi koje će ovaj trening ukloniti.


Specifičnosti b2b prodajne prezentacije - na početku se sudionici upoznaju sa razlikama između b2b i b2c prodajnih argumenata.

Razumijevanje pojma “Jedinstveni prodajni argumenti” - JPA su ključni alat svake tvrtke i svakog prodavača na tržištu po kojima se razlikuju od konkurencije i ističu u očima ciljanog korisnika.

Prezentacijski EKG - radi se o ključnoj vježbi koja će se ponoviti više puta kroz trening, a koja će sudionike prvo osvjestiti o trenutnom stanju njihovog prodajnog predstavljanja, a zatim ih unaprijediti i na kraju učvrstiti u primjeni novih alata u prezentaciji.

Princip “Etos-patos-logos” u prodajnoj prezentaciji - sudionici treninga će naučiti kako utjecati u prodajnoj prezentaciji na razini povjerenja, emocije i logike - ključnim temeljima na kojima korisnik donosi kupovnu odluku.

Prezentacijski alati - sudionici će savladati provjerene alate u prodajnom predstavljanju: retorički alati, futur, socijalno okruženje…

Uvježbavanje - 70% treninga se fokusira na uvježbavanje osvojenih tehnika na praktičnim primjerima iz ponude i prakse sudionika.