Prodajni trening

Pogledajte koje su beneficije ovog prodajnog treninga

Re-prodajna radionica

Trajanje treninga:

1 dan

Maximalan broj sudionika:

16

Savjetodavna prodaja se, međuostalim, temelji i na, vrlo jasno definiranim, jedinstvenim dodanim vrijednostima u prodajnoj ponudi. Jedinstvene prodajne vrijednosti predstavljaju temelj za dijagnostičku fazu savjetodavnog prodajnog razgovora i za učinkovitu prodajnu prezentaciju.

Poslovnim rječnikom rečeno, dodana vrijednost je obilježje svake usluge, proizvoda ili prodajne ponude kojom je proširena temeljna vrijednost ponuđenog.

To može biti neka pozitivna tehnička karakteristika, postupak ili razina kvalitete usluge koju kupac/klijent/korisnik nije očekivao. Kroz dodanu vrijednost raste temeljna vrijednost ponude te se time ona ističe i razlikuje od konkurencije te time omogućava veću šansu za pridobivanje i zadržavanje ciljanog kupca/klijenta.

Aktualnim rječnikom trenutnog tržišta rečeno, bez dodane vrijednosti danas je teško doći do uspješne prodaje!

RE – prodajna radionica ima za cilj:

- RE – generirati vlastita razmišljanja o temi dodane vrijednosti u prodaji;

- RE – programirati prodajni nastup djelatnika to tako da u centru budu dodane vrijednosti kojima će privući nove kupce/klijente/korisnike i zadržati stare;

- RE – definirati prodajne dodane vrijednosti u skladu sa stanjem na tržištu te osmisliti nove dodane vrijednosti.

Tematska područja radionice:


- “Osvijestimo naše dodane vrijednosti”

U ovom dijelu radionice se provodi analiza trenutnih dodanih vrijednosti u ponudi tvrtke kao načina shvaćanja istih od strane prodajnih djelatnika. Analizirat će se dosadašnje metode komuniciranja navedenih vrijednosti prema klijentima i stupanj uvjerenja djelatnika u važnost istih.


- “Analizirajmo trokut: naše stanje na tržištu/ciljana skupina/konkurencija”;

Djelatnici će, primjenom za to određenih alata, analizirati stanje vlastite tržišne pozicije u odnosu na tržište generalno kao i na ciljanu skupinu klijenata te konkurenciju.


- “Ojačajmo našu jedinstvenost”

Djelatnici će, kroz grupni rad i brainstorming sesije, definirati nove dodane vrijednosti u prodaji te ojačati postojeće.

Re-prodajna radionica” usmjerava novostvorenu pozitivnu snagu i energiju svih sudionoika prema konkretnim prodajnim izazovima te krajnjem cilju - novom i snažnijem poletu u prodaji! 

Preporuča se sudjelovanje uprave, prodajnog i marketinškog tima kao i svih ključnih djelatnika u tvrtki koji dolaze direktno ili indirektno u kontakt sa klijentima