Prodajni trening

Pogledajte koje su beneficije ovog prodajnog treninga

Upravljanje vremenom u prodaji

Trajanje treninga:

8 školskih sati (1 radni dan)

Maximalan broj sudionika:

12

Vrijeme je najvažniji resurs svakog prodajnog profesionalca. Vrijeme koje imamo tijekom dana je ograničeno i stoga je veoma važno znati upravljati svojim radom i količinom vremena koju posvećujemo svakom zadatku. Potrebno je znati organizirati se, postaviti prioritete, delegirati, voditi evidenciju i pravovremeno donositi odluke. Ovaj seminar se upravo bavi ovim, ključnim pitanjima za svakog prodajnog djelatnika i daje mu konkretna rješenja koja će moći primijeniti već sljedeći dan na radnom mjestu.


Sadržaj treninga:

Razumijevanje pojma “Vrijeme kao resurs” - u ovom dijelu seminara sudionici će naučiti kako analizirati trenutan način upravljanja vremenom. Procijenit će vlastite sposobnosti na tom području i postaviti ključne ciljeve za daljnji razvoj njihove sposobnosti upravljanja vremenom.


Uspješno planiranje - sudionici će analizirati načine kojima trenutno postavljaju svoje ciljeve. Postavit će prioritete te analizirati vlastiti model rada i realizacije postavljenih ciljeva.


Postavljanje ciljeva - radi se o ključnoj osobnoj vještini koja ima direktan i najveći utjecaj na način upravljanja vremenom. Sudionici će se upoznati sa S.M.A.R.T. definicijom ciljeva. Naučit će kako kvalitetno postaviti ciljeve a zatim se i kvalitetno pripremiti za njihovu realizaciju.


Kako se odnositi s odgađanjem - mnogi među nama imaju problema s donošenjem pravovremenih odluka ili odgađanjem ključnih odluka što u konačnici uzrokuje gubitak dragocjenog vremena. Djelatnici će u ovom dijelu seminara naučiti kako “odgoditi” odgađanja.


Područja upravljanja prodajnim vremenom - sudionici će se upoznati s različitim područjima ove teme kao što su: upravljanje radnim mjestom, odnošenje s prekidima u radu, filtriranje informacija, suradnja s kolegama, telefoniranje…


Izrada plana osobnog razvoja na području upravljanja vremenom - svaki sudionik će, uz pomoć trenera razviti plan daljnjeg osobnog razvoja što se tiče upravljanja njihovim vremenom u radu i prodaji.

Tehnike u treningu: Testiranje, grupni rad i diskusija, PPT, vježbe