Usluge

Pogledajte koje vam usluge nudimo

Analiza prodajnog nastupa

Svako ulaganje u razvoj poslovanja mora biti temeljeno na objektivnim razlozima koji proizlaze iz rezultata podrobnih analiza tog poslovanja. Na ovom principu se temelji i usluga analize prodajnog nastupa (APN) djelatnika u savjetodavnoj prodaji.

Glavni ciljevi APN-a su:

- kvalitetna procjena trenutnog prodajnog nastupa vaših djelatnika;

- identificiranje ključnih slabosti u prodajnom nastupu;

- prepoznavanje smjerova daljnjeg prodajnog i stručnog razvoja;

- otkrivanje neiskorištenih individualnih (prodajnih) potencijala;

- davanje konkretnih smjernica za daljnji (prodajni) razvoj djelatnika.

APN vaših prodajnih djelatnika provest će se na slijedeći način:

1. Razgovor sa nadređenim i odgovornim osobama na temu trenutnog stanja prodajnog nastupa i definiranje ključnih područja za analizu s obzirom na ključne strateške ciljeve u prodajnom poslovanju tvrtke, stanje na tržištu, specifičnosti klijenata i aktivnosti konkurencije.

2. Izrada studije slučaja temeljene na praktičnim i stvarnim primjerima kupaca/klijenata iz prakse koja će služiti kao podloga za vođenje simuliranog prodajnog razgovora.

3. Trener Bićanić Consultinga provodi simulaciju prodajnog razgovora temeljenog na studiji slučaja sa prodajnim djelatnicima. Djelatnici se dovode u konkretne, stvarne i ciljane prodajne situacije s namjerom stimuliranja njihovog uobičajenog prodajnog ponašanja i postupanja. Čitava simulacija se snima video kamerom.

4. Na temelju videomaterijala provodi se detaljna analiza prodajnog nastupa svakog djelatnika i to na slijedećim područjima:

- priprema za prodajni sastanak

- izgradnja povjerenja u komunikaciji sa sugovornikom

- prodajna dijagnostika

- prodajno predstavljanje ponude

- upravljanje primjedbama i odbijanjima

- zaključivanje prodajnog razgovora

- dodatna prodaja

Naručitelj/klijent/odgovorna osoba dobiva detaljno pisano izvješće i prijedlog za daljnji prodajni razvoj djelatnika.

5. U ovoj, opcionalnoj, fazi trener Bićanić Consultinga, po želji naručitelja/klijenta/odgovorne osobe daje osobni feedback svakom prodajnom djelatniku o rezultatima analize prodajnog nastupa djelatnika a sa ciljem osvješćivanja djelatnika o područjima na kojima postoji prostor za daljnji individualni (prodajni) razvoj.

;