Usluge

Pogledajte koje vam usluge nudimo

Prodajni coaching

"Tamo gdje prestaje prodajni trening, tu počinje prodajni coaching!"

Ovom rečenicom najbolje se može opisati što je to prodajni coaching. Prodajni coaching je naime metoda individualnog razvoja prodajnih djelatnika koja uključuje vrlo intenzivnu i duboku komunikaciju između prodajnog coacha i sudionika coachinga temeljenu na međusobnom povjerenju.

Zadatak prodajnog coacha je znalački postavljati pitanja, navoditi sudionika coachinga na razmišljanje, promišljanje i samorefleksiju te samostalno osmišljavanje mogućih i odgovarajućih rješenja kada je u pitanju njegov prodajni razvoj.

Kroz prodajni coaching prodajni djelatnik ima priliku sam ukloniti prepreke na putu do potpunog korištenja svih njegovih individualnih, prodajnih potencijala koji mu stoje na raspolaganju.

Ako ćemo još dublje ući u definiciju prodajnog coachinga, možemo reći da se ovdje radi o razvojnom konceptu pri čemu prodajni coach pruža podršku prodajnom djelatniku u samostalnom pronalaženju odgovora na važna pitanja a koje ne može pronaći kroz klasične oblike prodajne edukacije i usavršavanja. Tema prodajnog coachinga može biti npr. promjena načina gledanja na vlastiti prodajni rad, jačanje proaktivnog pristupa prodaji, uklanjanje negativnih premisa i paradigmi iz prodajnog razmišljanja, jačanje prodajne asertivnosti...

Prodajnom coachingu prethodi i trilateralni dijalog između naručitelja coachinga (klijenta/odgovorne osobe), sudionika coachinga i prodajnog coacha tijekom kojeg se definiraju ključna područja i očekivanja ključnih sudionika a koji će biti u fokusu coaching procesa.

Coaching proces obično traje 4 do 8 mjeseci sa jednom coaching sesijom mjesečno.

;